V

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                       ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                            Βάρη,  07/07/2021

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                               Αριθ. Πρωτ.  26012

Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                   ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ

Τ.Κ. 16672 – Βάρη                                                                                                                      ΠΡΟΣ: κο Ζερβουδάκη Σταύρο

Πληροφ.: Μ.Κουκουμίδης                                                                                                                        (Υπάλληλο Υπεύθυνο για την ανάρτηση στην

Τηλέφωνα: 213 2030429                                                                                                                           ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 124/2017

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #183.174,40€# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 6. Τα Άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων» με επιβλέποντα τον Κο Εμμανουήλ Κουκουμίδη ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου ΤΕ4 γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 14/07/2021, και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

Msc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Δημάρχου

2) Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

3) Γενικό Γραμματέα

4) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :3 έτη

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                   ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                       Βάρη, 17.06.2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                  Αριθ. πρωτ. : 22900

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 25

Τ.Κ.: 16672, Βάρη

Τηλ.: 2132030428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #904.840,35# με Φ.Π.Α.

(σύμφωνα υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 και την 7332/25.02.2019 1η Συμπληρωματική Εργολαβική Σύμβαση )

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Το άρθρο170 του Ν. 4412/2016

 • Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Την υπ΄ αρ. 120/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

 • Την απόφαση 169/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην μειοδότρια «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» που προσέφερε μέση έκπτωση 61,24 % η οποία αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α 635.298,87€ και 152.471,73€ για ΦΠΑ 24%

 • Την υπ΄ αριθμό 239/2018 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.

 • Τη υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 787.770,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Την υπ’ αριθμ. 869/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

 • Την υπ’ άριθμ. 7332/25-2-2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου ποσού 117.069,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Την υπ’ αριθμ. 433/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου και η 1η ΣΣΕ.

 • Την υπ’ αριθμ. 254/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.

 • Την υπ’ αριθμ. 137/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου.

 • Την υπ΄ αριθμ. 301/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 9/01/2020.

 • Την υπ΄αριθμ. 3/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 9/03/2020.

 • Την υπ’αριθμ. 64/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι την 9/04/2020.

 • Την υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 Εργολαβική Σύμβαση

 • Την 7332/25.02.2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017».

 • Την με αρ. πρωτ. 10914/01.04.2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συνημμένη έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων του έργου

 • Την με αρ. πρωτ. 13032/28.04.2020 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου και το Μητρώο του έργου.

 • Το με αρ. 36374/19.10.2020 υποβληθέν αναθεωρημένο ΦΑΥ του έργου.

 • Τους εργαστηριακούς έλεγχους που πραγματοποιήθηκαν των οποίων τα αποτελέσματα εμπεριέχονται στον φάκελο του έργου

 • Το υπ΄ αριθμό 146/2021 απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης πρακτικού προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστικής παραλαβή του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017 » με επιβλέποντα μηχανικό την Μαρία Καπετανάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

 • γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

 • α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. κα Παναγιώτα Γεωργιάκου

 • β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων κο Ανδρέα Δάγλα και

γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων κα Ζωή Δράμη

στις 07/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Παναγιώτα Γεωργιάκου

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Δημάρχου

Γενικό Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.

Δ/νση Τ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                     ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                    ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673  Βούλα
                                                                                               A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 180595
                                                                                               ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
                                                                                               Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 64-7336.001
                                                                                               ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13 / 2021
                                                                                               CPV:  45 212200-8 & 45 212290-5:
                                                                                               Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων
                                                                                               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 160.000,00 €
                                                                                               (129.032,26 + 30.967,74 (24% Φ.Π.Α))

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
« ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ »
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ » εκτιμώμενης αξίας 160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (Α’ 36) (σχετική η με αριθμό
13/2021 μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α.
64-7336.001. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) τα οποία έχουν
ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2021.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 15311/27.04.2021 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. ΑΑΥ: A-651 καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΣΜ8ΩΨΖ-ΧΤΓ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό
21REQ008557887 2021-05-05.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του
άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις
κατηγορίες για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΜ στην Α1 τάξη και άνω για έργα των κατηγοριών αυτών - ή και
κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28 Μαίου 2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.580,65 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ήτοι μέχρι 28/03/2022, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 180595. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21.05.2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24.05.2021.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την προσαρμογή ώστε να ενσωματώνουν τις σχετικές νομοθετικές
μεταβολές του ν.4782/2021 ιδίως δε αυτές που ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 176/2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
9ΡΡΕΩΨΖ-8ΜΔ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη
του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ