Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσπαθεί να μειώσει την μάστιγα της εποχής, την ανεργία με 2 υπηρεσίες/δομές.

Το Γραφείο Απασχόλησης (δες εδώ) έχει ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Στις αρμοδιότητες του γραφείου είναι η ενημέρωση των ανέργων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή του Δήμου καθώς και η διοργάνωση προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την βοήθεια των ατόμων που αναζητούν εργασία.

 

Το Κέντρο Κοινότητας (δες εδώ και εδώ) το οποίο παρέχει πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις χορήγησης του Προγράμματος "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης", ενημερώνει για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλει αιτήσεις ένταξης και παραπέμπει/βοηθά τους πολίτες σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας, χωρίς να υποκαθιστά τον Ο.Α.Ε.Δ. και σε συνεργασία με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου ώστε από κοινού θα μεριμνούν για την δικτύωση με την τοπική αγορά εργασίας.

3vkk 013vkk 023vkk 0