Μαθαίνω για τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες

Ψηφιακά Πιστοποιητικά & e-Υπηρεσίες

       Ψηφιακά Πιστοποιητικά
       Φόρμες επικοινωνίας
       Αιτήσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας
       Αιτήσεις Τεχνικής Υπηρεσίας
       Αιτήσεις Αδειοδότησης Καταστημάτων
       Νovoville

Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο

       Δημοτολόγιο
          Αιτήσεις Δικαιολογητικά
          Δικαιολογητικά Πολιτικού Γάμου
       Ληξιαρχείο
          Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων
          Δήλωση Γέννησης
          Δήλωση Βάπτισης-Ονοματοδοσίας
          Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης
          Δήλωση Γάμου
          Δήλωση Λύσης Γάμου & Μεταβολές
               Διορθώσεις Ληξ. Πράξεων

          Δήλωση Θανάτου

Γραμμή & Κάρτα Δημότη

       Γραμμή του Δημότη
       Κάρτα του Δημότη

Επιχειρηματικότητα, Οικονομικές Συναλλαγές, Εξωστρέφεια & Εργασία

   Οικονομικές Συναλλαγές
       Οικ. Υπηρεσία
       Οικ. Υπηρεσία - Στοιχεία επικοινωνίας
       Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
       Ταμείο
  
   Αδειες Κοινοχρήστων Χώρων
       Άδειες για Τραπεζοκαθίσματα
       Κανονισμός Προβολής Ιδεών & Διαφήμισης
       Άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
       Άδειες για Απλή Χρήση (Κάδοι Αδρανών,
           Ικριώματα,Χημ. Τουαλέτες, κλπ)

       Άδειες για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια
       Άδειες Περιπτέρων
       Ελλιμενισμός Σκάφους

   Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

   Δημοπρασίες

   Προμήθειες Διαγωνισμοί & συμβάσεις
       Ημερολόγιο Προμηθειών
       Τεύχη Διαγωνισμών
       Ανακοινώσεις

   Εργα & Μελέτες Τεχνικής Υπηρεσίας

Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός

       Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
       Νηπιαγωγεία
       Ορια Σχολείων
       Δημοτικά
       Γυμνάσια
       Λύκεια
       Επιτροπή Παιδείας
       Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης
             Προσκλήσεις για την Πρωτ. Εκ.
       Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης
             Προσκλήσεις για την Δευτ. Εκ.
       Εκπαιδευτικές Δομές & Δια Βίου Μάθηση
       Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
           Πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π
       Προγράμματα Αθλητισμού και Πολιτισμού

Υγεία, Ασφάλεια & Πολιτική Προστασία

       Πολιτική Προστασία
       Δημ. Αστυνομία
       Κέντρο Υγείας Βάρης
       Αστυνομία
       Ασκληπιείο Βούλας
       Λιμενικό

Συμμετοχή του πολίτη

    Εθελοντισμός - Συμμετοχή σε δράσεις
    Δημόσια Διαβούλευση

Περιβάλλον, Πολεοδομία & Ποιότητα Ζωής

  
   Υπηρεσία Δόμησης - Πολεοδομία
  
   Κατασκευες & Δίκτυα (Τεχνική Υπηρεσία)
  
   Αστικοί Χώροι Πρασίνου
       Ανακοινώσεις Δράσεων
          (Απολυμάνσεων - Μυοκτονιών
}
       Αστικό πράσινο
       Κανονισμός Πρασίνου

   Απορρίμματα & Ανακύκλωση
       Ζerowaste
       Καφέ κάδοι
       Καθαρή Πόλη με 5 απλές κινήσεις
       Κανονισμός Καθαριότητας
       Υποχρεώσεις Δημοτών & Επιχειρήσεων
       Απόρριψη Ογκωδών Αντικειμένων
       Εγκαταλελειμμένα Οχήματα
  
   Αδέσποτα Ζώα συντροφιάς
       Φιλοζωικές Δράσεις - Ανακοινώσεις

Kοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη

      
       Δράσεις Κοιν. Υπηρεσίας
       Κοιν.Παντοπωλείο - Φαρμακείο
       Δανειστική Τράπεζα αίματος
       Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας
       Φιλανθρωπικά Ιδρύματα & Σωματεία
       Στήριξη & Συμβουλευτική
       Προνοιακά επιδόματα
       Μητρώα Εθελοντών - Απόρων
       Βοήθεια στο σπίτι
       Κ.Α.Π.Η.
       Λοιπές Παροχές
  
   Κέντρο Κοινότητας
       Ανακοινώσεις Κέντρου Κοινότητας

Εργασία & Απασχόληση

      Ανακοινώσεις του Τμήματος Ανθρώπινου
            Δυναμικού του Δήμου

      Προώθηση της Απασχόλησης
      Γραφείο Απασχόλησης
     

Διεύθυνση Δημαρχείου: Λ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr