Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022,συγκαλείται η 22η/2022 Έκτακτη-Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms ή κινητής τηλεφωνίας), στις 27η Nοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10.00π.μ έως 10:30π.μ, για λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Προόδου από την οδό Βουτυρά έως την οδό Απόλλωνος στην Δ.Ε Βούλας στο πλαίσιο του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ”.

*Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, προκειμένου να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο στις 28.11.2023.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης”και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022-ΦΕΚ 2137τ.Β΄/30.4.2022 , συγκαλείται η 12η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 24η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ

1Ο

«Έγκριση της διάνοιξης υπόγειας διάβασης επί της οδού Απόλλωνος στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης για τη σύνδεση της Μαρίνας Βουλιαγμένης με τις παρακείμενες Τουριστικές Εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Έγκριση της Μελέτης ανάπλασης και ανάδειξης Ζώνης ΙΑ (περιοχή αποκατάστασης φυσικού τοπίου) του Λαιμού Βουλιαγμένης στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης εκτός των περιφράξεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και της Μαρίνας».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής , εκταφές , μεταφορές και ταφές των συγγενών τους».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 19η/2023 Τακτική - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 14-11-2023 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Page 1 of 142