Σχετικά αρχεία Απόφαση 12-2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 8η/2024 Τακτική-Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 21-5-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

2. Έγκριση φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο του Κοιμητήριου Βούλας.

3. Δημοπράτηση περιπτέρου στην Λεωφ. Κ. Καραμανλή 4 στη Δ.Ε Βούλας.

4. Δημοπράτηση για την εκμίσθωση δύο γηπέδων beach volley στο Κάμπινγκ Βούλας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Νικόλαος Μακρής

Page 1 of 149