Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 23η/2023 Τακτική - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 12-12-2023 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

2. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ με την υπ΄αριθμ. 52900/1.11.2023 αίτηση του κ. Κυπριανού Καραπετρίδη, στην οδό Ελασσώνος 28 στην Δ.Ε Βούλας, στο Ο.Τ 21.

3. Tροποποίηση της 387/2022 απόφασης Δ.Σ για την έγκριση Κανονισμού Εφαρμογής του Συστήματος “Πληρώνω όσο Πετάω” για τα βιολογικά απόβλητα του Δήμου.

4. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους και μερικής επεξεργασίας της εταιρείας ΕΤΙΕΝ PIZZA BAR VOULA E.E με δ.τ “ΕΤΙΕΝ PIZZA BAR”που λειτουργεί επί της οδού Πλαστήρα 10 & Ποσειδώνος 14 στην Δ.Ε Βούλας.

5. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους & μερικής επεξεργασίας της εταιρείας ΑΚΡΟΒΟΛΙ Ε.Ε με δ.τ “ΑΚΡΟΒΟΛΙ” που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 14 στη Δ.Ε Βούλας.

6. Ονοματοθεσία στην “Πνευματική Εστία Βούλας” με την προσθήκη του ονόματος “Ελένη Γλυκαντζή-Αρβελέρ”

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022,συγκαλείται η 22η/2022 Έκτακτη-Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms ή κινητής τηλεφωνίας), στις 27η Nοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10.00π.μ έως 10:30π.μ, για λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Προόδου από την οδό Βουτυρά έως την οδό Απόλλωνος στην Δ.Ε Βούλας στο πλαίσιο του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ”.

*Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, προκειμένου να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο στις 28.11.2023.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος