Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης”και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022-ΦΕΚ 2137τ.Β΄/30.4.2022 , συγκαλείται η 12η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 24η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ

1Ο

«Έγκριση της διάνοιξης υπόγειας διάβασης επί της οδού Απόλλωνος στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης για τη σύνδεση της Μαρίνας Βουλιαγμένης με τις παρακείμενες Τουριστικές Εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Έγκριση της Μελέτης ανάπλασης και ανάδειξης Ζώνης ΙΑ (περιοχή αποκατάστασης φυσικού τοπίου) του Λαιμού Βουλιαγμένης στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης εκτός των περιφράξεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και της Μαρίνας».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής , εκταφές , μεταφορές και ταφές των συγγενών τους».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 19η/2023 Τακτική - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 14-11-2023 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος των θεμάτων, συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 18η/2023 Έκτακτη - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 24-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

2.‘Εγκριση φύλαξης οστών στην οικογενειακή οστεοθυρίθα Κάτω Διάζωμα 1710 του Κοιμητηρίου Βούλας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Σημειώνεται:

Η συνεδρίαση είναι η 3η επαναληπτική της 16ης τακτικής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου (19.10.2023) λόγω μη συγκρότησης απαρτίας σε αυτήν και στην επαναληπτική της στις (23.10.2023) και σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 3 εδ. 2 του Ν.3463/06 ΔΚΚ, για την συγκρότηση απαρτίας αρκεί η παρουσία του 1/3 του συνόλου των μελών του Τοπικού Συμβουλίου, δηλαδή τεσσάρων (4) συμβούλων.