Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 3η/2024 Τακτική-Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 20-2-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

2. Έγκριση φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου Βούλας.

3. Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Νικόλαος Μακρής

Κοινοποίηση:

- Γρ. Δημάρχου

- Αντιδημάρχους: (N. Bάσης, Δ. Σουτόγλου, Β. Παπαμιχαήλ, Δ. Βαμβασάκης, Β. Σφήκα, Ν. Κάραγιαν, Π. Σωτηρόπουλος,

Δ. Γεωργουλόπουλος, Π. Γεωργιάκος)

- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Ν. Ψαλλίδα

- Αρχηγούς Παρατάξεων Μειοψηφίας

κ.κ. Δ. Δαβάκης, Κ. Σαραντάκου, Β. Σερίφης, Α. Ματόπουλος

- Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης, Βουλ/νης

κ.κ. (Π. Παππάς, Λ. Σκουλάξενου)

- Δ/ντρια Περ/ντος & Πρασίνου, κ. Ν. Δουρίδα

- Δημοτική Επιτροπή