Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 7η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανάγνωση αναφορών, εγκυκλίων και λοιπών ενημερωτικών      εγγράφων. 

ΘΕΜΑ 1Ο

Επικαιροποίηση απόφασης διατήρησης κοινόχρηστου χαρακτήρα του Ο.Τ. Βουλιαγμένης 100 - 101.

ΘΕΜΑ 2Ο

Επί της με αρ. πρωτ. 38073/17-6-2011 αιτήσεως της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε.» σχετικά με χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, για το έτος 2011.

ΘΕΜΑ 3Ο

Επί της με αρ. πρωτ. 37929/17-6-2011 αιτήσεως της  εταιρείας «Ι. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σχετικά με χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, για το έτος 2011.

ΘΕΜΑ 4Ο

Έγκριση Προγράμματος αναγκαστικών εκταφών από τους τάφους τριετούς χρήσεως Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

ΘΕΜΑ 5Ο

Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με     παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

προσκληση 12ης Συνεδρίασης Δημοτικης Κοινότητας Βούλας στις 29.08.2011

προσκληση  12ης συνεδριασης Δ.Κ.Βούλας

12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/8/2011: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 93 ΕΩΣ 98

αποφασεις 11ης συνεδριασης δημοτικησ κοινοτητας βουλας με αριθ.41 έως 53/2011