Άδειες για Απλή Χρήση (Κάδοι Αδρανών, Ικριώματα, Χημ. Τουαλέτες, Φωτογραφήσεις, Περίφραξη κλπ)

Γενικά

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 Τηλ. Επικοινωνίας:213 2020021

E-mail Γραφείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.