Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
27.06.2011

Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης 24/06/2011

Rate this item
(0 votes)

Νο Αποφ.    Τίτλος

47 ΕΗΔ Έγκριση εντάλματος προπληρωμής 4.000,00€ για  δαπανές παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων ΔΕ Βουλιαγμένης ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΕΗΔ Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 7376/2.3.11 αίτησης της Ευμορφίας Ρεμπούτσικα ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΕΗΔ Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 20/19.3.2002 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βουλιαγμένης ΟΜΟΦΩΝΑ
50 Λήψη απόφασης σχετικά με τον προέλεγχο των απολογι-σμών των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, έτους 2010. ΟΜΟΦΩΝΑ
51 Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 564.000,00 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων - Έγκριση των  Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμ. 4/11 Μελέτης - Ψήφιση  λεπτομερών  όρων προκήρυξης   ΟΜΟΦΩΝΑ
52 α) Eπικαιροποίηση της 168/10 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βάρης. β) Διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 €,  για την εκπόνηση μελέτης  «Αποκατάσταση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας».  ΟΜΟΦΩΝΑ
53 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 42/2011 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ
54 Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού έτους 2011 . ΟΜΟΦΩΝΑ
55 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00€ για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών  τελών   ΟΜΟΦΩΝΑ
56 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 750,00€ για αντιμετώπιση δαπανών τελών ταξινόμησης και κυκλοφο-ρίας οχημάτων Δ.Ε. Βάρης  ΟΜΟΦΩΝΑ