Αριθ. Απόφασης: 1/2017
 ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 2/2017
 ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 3/2017
 ΘΕΜΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 4/2017
 ΘΕΜΑ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση της Βασιλέως Παύλου και πλατείας Ιμίων”.

Αριθ. Απόφασης: 5/2017
 ΘΕΜΑ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη”.

Αριθ. Απόφασης: 6/2017
 ΘΕΜΑ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Μηλαδέζα Βάρης Ο.Τ Γ320-Γ323 (Πλατεία Ναυαρίνου).

Αριθ. Απόφασης: 7/2017
 ΘΕΜΑ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση περιοχής εισόδου Ασκληπιείου
Νοσοκομείου Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 8/2017
 ΘΕΜΑ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Νέος Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 9/2017
 ΘΕΜΑ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Mελέτη αντιστήριξης πρανών παραλιακής οδού”.

Αριθ. Απόφασης: 1/2017
 ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 2/2017
 ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 3/2017
 ΘΕΜΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 4/2017
 ΘΕΜΑ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση της Βασιλέως Παύλου και πλατείας Ιμίων”.

Αριθ. Απόφασης: 5/2017
 ΘΕΜΑ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη”.

Αριθ. Απόφασης: 6/2017
 ΘΕΜΑ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Μηλαδέζα Βάρης Ο.Τ Γ320-Γ323 (Πλατεία Ναυαρίνου).

Αριθ. Απόφασης: 7/2017
 ΘΕΜΑ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση περιοχής εισόδου Ασκληπιείου
Νοσοκομείου Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 8/2017
 ΘΕΜΑ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Νέος Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 9/2017
 ΘΕΜΑ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Mελέτη αντιστήριξης πρανών παραλιακής οδού”.

Πρόσκληση της 1ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (3.7.2017)

Πρόσκληση της 1ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (3.7.2017)