Επιτροπή Παιδείας - Μέλη

Επιτροπή Παιδείας

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  2017
Τακτικά Μέλη
Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργουλόπουλος Διονύσιος
Εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πάστρας Αθανάσιος
Εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βενιζελέας Κωνσταντίνος
Εκπρ/πος Συνδικαλ/κού Οργάνου Π/θμιας Κορδώνιας Μιχάλης
Εκπρ/πος Συνδικαλ/κού Οργάνου (ΕΛΜΕ) Χαριτωνίδης Θανάσης
Εκπρ/πος Παραγωγικών Τάξεων Ζουγανέλης Δημήτριος
 
Αντίστοιχα Αναπληρωματικά Μέλη
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Μαρκοπούλου Αλεξάνδρα
Εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κασκαντάμη Μαρία
Εκπρ/πος Συνδικαλ/κού Οργάνου Π/θμιας Βελλή Ανθή
Εκπρ/πος Συνδικαλ/κού Οργάνου (ΕΛΜΕ) Σόφης Χρίστος
Εκπρ/πος Παραγωγικών Τάξεων Νάσσος Αναστάσιος