Sat4Edu

Δωρεάν δορυφορικό Internet

Στα 5 Λύκεια του Δήμου μας εγκαταστάθηκε (Σεπτέμβριος 2021) εξοπλισμός για δορυφορικό Internet (100ΜΒs Up /100MBs Down) μέσω του προγράμματος SAT4EDU.
Αν και τα σχολεία μας έχουν ευρυζωνική κάλυψη Internet, η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα της ευρωπαϊκής ένωσης SAT4EDU, με σχολεία από την Πολωνία και την Ιταλία, μόνο θετικά έχει να προσδώσει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας.
Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας θα βοηθήσει τους καθηγητές των σχολείων μας να ανεβάσουν ακόμη ψηλότερα τον πήχη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το έργο SAT4EDU ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη χρήση ειδικών φίλτρων και firewall για την προστασία των μαθητών.

Για να δείτε φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του δορυφορικού Internet στα σχολεία μας κάντε κλικ εδώ.

WiFi4EU

Δωρεάν Wi-Fi για τους Ευρωπαίους

WiFi4EU
Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν δημόσιας συνδεσιμότητας Wi-Fi για τους πολίτες και τα δίκτυα επισκεπτών σε 6.000 έως 8.000 κοινότητες έως το 2020 σε ολόκληρη την ΕΕ.
Για την πρωτοβουλία αυτή έχει διατεθεί ενδεικτικό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχεται κυρίως από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF Telecom. Είναι ανοικτό σε φορείς του δημόσιου τομέα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συμμετέχουσες χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία και Ισλανδία).
Οι επιλεγμένοι δήμοι έχουν λάβει ένα κουπόνι ύψους €15.000 το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση ενός λειτουργικού Wi-Fi hotspot εντός 18 μηνών από την απονομή του κουπονιού

PLURAL

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 9.663.495
Ρόλος: Συν-δικαιούχος,
Χρηματοδότηση: European Union’s Horizon 2020 research
                  and innovation programme

Ποσό Συνεισφοράς : 7.973.817
Ημερομηνίες : 01/10/2020-30/9/2024

Το έργο PLURAL υλοποιείται από 18 εταίρους από 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Πολωνία) και ως βασικό στόχο το σχεδιασμό και επίδειξη μιας παλέτας ευπροσάρμοστων, μεταβλητού μεγέθους και επεκτάσιμων, προκατασκευασμένων προσόψεων ελαφριάς κατασκευής, που παίρνουν υπόψη τις ανάγκες των χρηστών – ενοίκων κτιρίων (κιτ "Plug-and-Use").

Αξιολογούνται τρία διαφορετικά συστήματα προσόψεων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα θέρμανσης-ψύξης, εξαερισμού, συλλογής θερμότητας με έξυπνα παράθυρα για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου σε λιγότερο από 60kWh/m2 ετησίως και για να διασφαλιστεί τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε περισσότερα από 50kWh/m2.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αποτελεί τον πιλοτικό Δημόσιο Φορέα δεδομένου ότι στη Στέγη Υπερηλίκων Βούλας θα γίνει η εφαρμογή των καινοτόμων ενεργειακών παρεμβάσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ενεργειακής αποδοτικότητάς τους. Το έργο έχει διάρκεια από 1/10/2020 έως 30/09/2024, και συνολικό προϋπολογισμό 9.663.495,03€, εκ των οποίων η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7.973.817,70€.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το:      http://plural-renovation.eu

LIFE-IP

Project title: LIFE-IP CEI-Greece - Circular Economy Implementation in Greece LIFE18 IPE/GR/000013

Τοποθεσία: Ελλάδα
Κόστος της δράσης(EUR): 15.934.810 €
Χρηματοδότηση : EASME
Ποσό Συνεισφοράς : 9.560.739 €
Ημερομηνίες : 15-07-2019 -- 31-10 -2027

Συντονιστής Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εταίροι:
Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αλοννήσου, Δήμος Αντιπάρου, Διαχείριση Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., Δήμος Τήνου,  Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ελληνικό Δίκτυο DAFNI Δήμου Ναυπακτίας, DAFNI Δίκτυο Βιώσιμων Ελληνικών Νησιών, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Δήμος Θήρας, TERRA NOVA Environmental Engineering Consulting Ltd.,Δήμος Πάρου, Δήμος Αθηναίων,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Ελληνικό Πράσινο Ταμείο, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένου

C-Track 50

Τίτλος έργου: Βάζοντας τις περιφέρειες σε τροχιά ουδετερότητας του άνθρακα έως το 2050 – C-Track 50 (Αριθμός ΣυμφωνίαςΧορηγού - 784974)
Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 41010

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 1.983.823,75
Ρόλος: affiliated entity
Χρηματοδότηση : EASME
Ποσό Συνεισφοράς : 1.983.823,75
Ημερομηνίες : 01/03/2018 –28/02/2021

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
•Διευκόλυνση της κάθετης και οριζόντιας πολυεπίπεδης συνεργασίας διακυβέρνησης σε έντεκα (11) ευρωπαϊκές χώρες, για την καλύτερη σύνδεση των προσπαθειών των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα.
• Προσδιορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής απόδοσης (ΕΕ) και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

• Ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός βιώσιμης ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για το 2050 και «η υποστήριξη των προσπαθειών [της συμφωνίας του Παρισιού] για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανική επίπεδα».
• Ανάπτυξη τουλάχιστον 116 σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και την πολιτική για το κλίμα για το 2050 σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να απελαθήσουν το ενεργειακό σύστημα από τις ανθρακούχες πηγές και να καταστεί ανθεκτικό στο κλίμα.
• Ανάπτυξη τουλάχιστον 105 προτάσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση βιώσιμων δράσεων/έργων για την ενέργεια και το κλίμα.
• Στοχευμένη προώθηση της έννοιας της ουδετερότητας του άνθρακα σε τουλάχιστον 50.000 ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη (περισσότερες από 12.000 αρχές και φορείς ενέργειας μέσω των δικτύων ICLEI EURO & FEDARENE) για την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες περιοχές.
• Στήριξη των πολιτικών και πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο δημάρχων για την ενέργεια και το κλίμα, με την εκμάθηση από τους πρωτοπόρους και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το CTRACK 50 θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν φιλόδοξα σχέδια και δράσεις ανθεκτικά στη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της τοπικής ολοκληρωμένης ενέργειας, της κινητικότητας των μεταφορών και του σχεδιασμού της χρήσης της γης, καθώς και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα βασικά αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν τα εξής: •Ανάπτυξη τουλάχιστον 116 σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και την πολιτική για το κλίμα για το 2050 σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
•Ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο μέσω εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων, ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων.
•Στοχευμένη προώθηση της έννοιας της ουδετερότητας του άνθρακα σε τουλάχιστον 50.000 ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη.

Project Development In South Attica (PRODESA)

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 23111 Energy sector policy, planning and administration

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 1.058.760
Ρόλος: Συν-δικαιούχος,
Χρηματοδότηση: European Union’s Horizon 2020
                 research and innovation programme

Ποσό Συνεισφοράς : 1.058.760
Ημερομηνίες : 01/05/2017-30/04/2020

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Επτά μεγάλοι δήμοι του Μητροπολιτικού Τομέα Αθηνών ενώνουν τις προσπάθειές τους για την έναρξη έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας, αξιοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις.

Τα έργα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε 116 δημοτικά κτίρια, ενσωμάτωση συνολικά 3,2 MW φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτιρίων αυτών και επαναφωτογράφηση για τον δημοτικό φωτισμό.

Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας είναι45,6 GWh/y και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 4,8 GWh/y. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων είναι 20,24 εκατ.

Interreg

 

Τοποθεσία: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Κόστος της δράσης(EUR): 912.594
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση :  INTERREG Balkan-Mediterranean
                                2014-2020 cooperation Programme

Ποσό Συνεισφοράς (από χορηγό): 775.704,90
Ημερομηνίες (Από .. Έως):01/12/2017-30/11/2019

Ο Δήμος μας συμμετέχει ως επικεφαλής οργανισμός (Leader) στο πρόγραμμα BAS (Benefit As you Save). Το πρόγραμμα BAS ανήκει στο χρηματοδοτικό εργαλείο Interreg.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων "ανακυκλώνω - κερδίζω". Το πρόγραμμα είναι ύψους 1.450.000 Ευρώ και συμμετέχουν οι Δήμοι Ν. Φιλαδέλφειας, Χαλκηδόνας, Λεμεσού, Τυράννων, Σόφιας το Τεχνικό επιμελητήριο της Αλβανίας και το Πανεπιστήμιο της Οχρίδας FYROM.

Χαρακτηριστικά

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» “Benefit As you Save – BAS” στο πλαίσιο του INTERREG – BalkanMed 2014-2020μ, έγινε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στις 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα).

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το ομώνυμο έργο το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017, με πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος συμμετέχει ως επικεφαλής (leader) και έχει διάρκεια 2 έτη. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα συστήματα ανακύκλωσης απορριμμάτων σε σημαντικούς αστικούς Δήμους των Βαλκανίων και της Μεσογείου
Συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμο Βάρη Βούλας Βουλιαγμένης, ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ο Δήμος Λεμεσού Κύπρου, ο Δήμος Σόφιας Βουλγαρίας, ο Δήμος Τιράνων Αλβανίας, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Δικτύωσης Αλβανίας και το Πανεπιστήμιο Αγίου Κλήμη Οχρίδας – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν αντιπροσωπείες όλων των εταίρων ενώ την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, η Περιφερειάρχης Αττικής, κα. Ρένα Δούρου, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος καθώς και οι εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμμετέχουν.

INNOWEE

Project title: INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS (INNOWEE)
Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 23182 Energy research

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 3.361.000
Ρόλος: Συν-δικαιούχος
Χρηματοδότηση : European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
Ποσό Συνεισφοράς : 3.361.000
Ημερομηνίες : 01/10/2016-30/9/2020

Πρόγραμμα Inno Wee - from waste to efficiency - από τα απόβλητα στην αποδοτικότητα.

Χαρακτηριστικά
Το Δημαρχείο Βουλιαγμένης μετατρέπεται σε κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης".

Στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι η δημιουργία ενεργειακών δομικών υλικών ανακυκλώνοντας απόβλητα κατεδαφίσεων (μπάζα) Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία).

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας είναι 91.250 ευρώ και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα.

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Ανάπτυξη νέων προκατασκευασμένων γεωπολυμετικών πάνελ υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών CDW για οικολογικές προσόψεις (πάνελ ETIC, αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης) και για φιλικό προς το περιβάλλον εσωτερικό σύστημα ακτινοβολίας (μονολιθικό πάνελ, συναρμολογημένο πάνελ) με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια, χαμηλές εκπομπές CO2 και υψηλή θερμική απόδοση.
Εταίροι
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Coordinator) Ιταλία
GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO. G. SRL Ιταλία
R.E.D. SRL Ιταλία
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Ισπανία
PIETRE EDIL SRL Ρουμανία
SC MAGNETTI BUILDING SRL, Ιταλία
IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Πολωνία
ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE Σλοβενία
PROIGMENES EREVNITIKES & DIAHIRISTIKES EFARMOGES Ελλάδα

LIFE DEBAG

Ολοκληρωμένη Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Μείωση των Πλαστικών Σακουλών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον.

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 1.257.545,00
Ρόλος: Affiliated entity (Συνδεδεμένη οντότητα)
Χρηματοδότηση : European Union’s LIFE financial instrument
Ποσό Συνεισφοράς : 754.527,00
Ημερομηνίες : 201/09/2015 - 31/03/2018

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης

Το έργο LIFE DEBAG στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη – μείωση της ρύπανσης από πλαστικές σακούλες στο θαλάσσιο περιβάλλον σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό επίπεδο, διεξάγεται πανεθνική ενημερωτική εκστρατεία σε όλη την τηλεόραση (τηλεοπτικό σποτ, συνεντεύξεις), ραδιόφωνο (συνεντεύξεις, αναφορές από ραδιοφωνικούς παραγωγούς) και έντυπα, ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.