Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

σχετικό αρχείο Αριθ. Απόφασης: 01/20191ο Θέμα Η.Δ. Γνωμοδότηση επί της Β΄Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου.
σχετικο αρχειο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνεδρίαση Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 16η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: Γνωμοδότηση επί της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή
σχετικό αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 11η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός χώρων ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Ε Βούλας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή
σχετικό αρχείο Αριθ. Απόφασης: 15/20181ο Θέμα Η.Δ. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 360/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το Κοιμητήριο Δ.Ε Βούλας.