Συμβαίνουν στην πόλη μας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση συμμετοχής
Μια μικρή φωτογραφία
Αποδεικτικό διεύθυνσης (φωτοαντίγραφο ΔΕΚΟ ή Κάρτα Δημότη)
Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση για τα Αθλητικά τμήματα και το τμήμα Λάτιν χορών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για Δημότες-Κάτοικους
Κόστος εγγραφής: 5 €
Μηνιαία συνδρομή: 13€ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, 10€ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Εξαιρούνται τα μαθήματα Μουσικής και το Τένις, όπου το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται
σε 17€ μηνιαίως για τους ανηλίκους και 25€ για τους ενήλικες.

Εγγραφές:
Καθημερινές και ώρες 8:00-13:00
Δ/νση :Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη 16671
Τηλ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 2132020710, 2132020714 & 2132020771

Τηλ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 2132020775, 2132020777


FAX:2132020779
Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site: www.vvv.gov.gr (Αναλυτικό Πρόγραμμα :Ανακοινώσεις Ο.Α.Π.Π.Α.)

-Τα προγράμματα του Ο.Α.Π.Π.Α. υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των δημοτικών ενοτήτων Βάρης, Βούλας & Βουλιαγμένης.
-Το αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμμάτων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.vvv.gov.gr στις ανακοινώσεις του ΟΑΠΠΑ
-Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημέρες και ώρες των προγραμμάτων, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων . -Τα τμήματα για να λειτουργήσουν θα πρέπει να υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής.

Για να δείτε τις λεπτομέρειες κάντε αριστερό κλικ στα παρακάτω συνημμένα αρχεία

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑΤΑ & ΗΛΙΚΙΕΣ)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων


Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 22-09-2019 έως και 01-10-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9:00- 14:00.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη), και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση             Αίτηση            Υπεύθυνη Δήλωση

 

                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου μας ξεκινάει τα μαθήματα Μουσικής για παιδιά και  Αντισφαίρισης(Τένις) για ενήλικες.

1ο Πιάνου & Αρμονίου από 7 έως 18 ετών με την κ. Φελίνα Αθανασοπούλου και Κιθάρας από 8 έως 18 ετών με τον κ. Γιάννη Πρεβενιό.
Τα μαθήματα είναι ατομικά (διάρκεια μαθήματος 30' λεπτά) και γίνονται απογευματινές ώρες στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης.
Προηγούνται τα παιδιά και εφόσον υπάρχουν κενά μπορούν να συμμετέχουν και ενήλικες καθώς και να παρακολουθήσει κάποιος και 2ο όργανο.

2ο Αντισφαίρισης (Τένις) για ενήλικες με τον κ. Μηνά Ιωσηφίδη από Δευτέρα έως και Παρασκευή Πρωινές ώρες στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης όπου θα δημιουργηθούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Κάθε τμήμα θα έχει προπόνηση δύο φορές την εβδομάδα (διάρκεια μαθήματος 50' λεπτά).………………………………..............................................................…………………………….

                                                                                                ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με ημέρα και ώρα εγγραφής) οπότε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ καθώς τα Fax και τα e-mail που θα αποσταλούν (με το σχετικό έντυπο της αίτησης) μετά τις 8:00' π.μ την Δευτέρα 16/ 9/2019
Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα ρυθμιστούν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα έχουν μαζί σας οι καθηγητές των τμημάτων.       

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Μία μικρή φωτογραφία
3. Αποδεικτικό διεύθυνσης (Κάρτα Δημότη ή φωτοαντίγραφο ΔΕΚΟ)

4.Για το τμήμα Αντισφαίρισης απαιτείται Ιατρική βεβαίωση Καρδιολόγου με ισχύ για την περίοδο Οκτώβριος 2019- Ιούνιος 2020.              

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Κόστος εγγραφής και έκδοση κάρτας 5€ (ισχύς για μια περίοδο).
Για τα τμήματα Μουσικής (ατομικό μάθημα) για τα παιδιά 17€ μηνιαίως και για τους ενήλικες (εφόσων υπάρξουν θέσεις) 25€ μηνιαίως.
Για το τμήμα Αντισφαίρισης το κόστος είναι 25€ μηνιαίως
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1/10/2019
τηλ. για πληροφορίες καθημερινά 8:00'-14:00' για το τμήμα μουσικής 213 2020737-777-775 και για το τμήμα αντισφαίρισης 213 2020714-710


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτηση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 16/9/2019 έως και τη Δευτέρα 23/9/2019  στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ  (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης) 8:00'-14:00' ή μέσω  email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή στο φαξ (213 2020779)  

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τη λειτουργία και άλλων Πολιτιστικών και Αθλητικών Τμημάτων.

Συνημμένα αρχεία

Έντυπο αίτησης (σε μορφή Word)          Έντυπο αίτησης (σε μορφή Pdf)               Ανακοίνωση