29.07.2021

Τεύχος διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, αφορά την Ομάδα 3 Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας JONSTON, BUCHER

Read 87 times