ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ