Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022,συγκαλείται η 22η/2022 Έκτακτη-Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms ή κινητής τηλεφωνίας), στις 27η Nοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10.00π.μ έως 10:30π.μ, για λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Προόδου από την οδό Βουτυρά έως την οδό Απόλλωνος στην Δ.Ε Βούλας στο πλαίσιο του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ”.

*Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, προκειμένου να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο στις 28.11.2023.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 19η/2023 Τακτική - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 14-11-2023 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος των θεμάτων, συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 18η/2023 Έκτακτη - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 24-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

2.‘Εγκριση φύλαξης οστών στην οικογενειακή οστεοθυρίθα Κάτω Διάζωμα 1710 του Κοιμητηρίου Βούλας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Σημειώνεται:

Η συνεδρίαση είναι η 3η επαναληπτική της 16ης τακτικής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου (19.10.2023) λόγω μη συγκρότησης απαρτίας σε αυτήν και στην επαναληπτική της στις (23.10.2023) και σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 3 εδ. 2 του Ν.3463/06 ΔΚΚ, για την συγκρότηση απαρτίας αρκεί η παρουσία του 1/3 του συνόλου των μελών του Τοπικού Συμβουλίου, δηλαδή τεσσάρων (4) συμβούλων.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 17η/2023 Τακτική - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 23-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

2.‘Εγκριση φύλαξης οστών στην οικογενειακή οστεοθυρίθα Κάτω Διάζωμα 1710 του Κοιμητηρίου Βούλας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 16η/2023 Τακτική - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 19-10-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

2.‘Εγκριση φύλαξης οστών στην οικογενειακή οστεοθυρίθα Κάτω Διάζωμα 1710 του Κοιμητηρίου Βούλας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος