Δημοτική Κοινότητα Βάρης

Γραμματεία Προέδρου Δημ. Κοινότητας: 213 2020 401
E-mail Γραμματείας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημοτική Κοινότητα Βούλας

Γραμματεία Προέδρου Δημ. Κοινότητας: 213 2020 111
E-mail Γραμματείας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης

Γραμματεία Προέδρου Δημ. Κοινότητας: 213 2020106
E-mail Γραμματείας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οι Δημοτικές κοινότητες

Αποφασίζουν}

Στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα στα όρια της περιφέρειάς του να αποφασίζει για τα κάτωθι θέματα χωρίς τη σύμπραξη άλλων δημοτικών οργάνων:
1. τη χoρήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων – επιχειρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Οι αποφάσεις αυτές του συμβουλίου είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Διατυπώνουν

Στο συμβούλιο δημοτικής κοινότητας παρέχεται η δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη ή πρόταση σε άλλα διοικητικά όργανα του δήμου , τα οποία μπορούν ή οφείλουν να εκδώσουν κάποια διοικητική πράξη.
Ετσι το συμβούλιο προτείνει:
) τους χώρους λειτουργίας των λαικών αγορών.
2) τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου , η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων , χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.

Εκφέρουν

Το συμβούλιο εκφέρει γνώμη είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής απο τα αρμόδια όργανα του δήμου:
* τη δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων του δήμου στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών
* τη συντήρηση των δημοτικών οδών , τη συντήρηση , καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών , δημοτικών ασών , κήπων και υπαίθριων χώρων αναψυχής.
* την εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα * την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής * την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας
* την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής καθώς και την καθαριότητα της περιοχής.
* την προστασία της δημόσια υγείας και την προστασία των κατοίκων απο την ηχορύπανση
* την προώθηση του εθελοντισμού και τη συνεργασία με ομάδα εθελοντών
* την εξέταση ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους της κοινότητας ιδίως αστέγους και ευπαθή ομάδα.
* την μέριμνα για την υγεία , την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής νά αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της.
* την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων
* τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδυνάτους καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών.