Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μικτή συνεδρίαση)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006, του άρθρου 67 του ν.3852/2010 “Καλλικράτης” και του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91 τ.Α/13.4.2023, συγκαλείται η 25η/2023 Ειδική – Μικτή - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Τρίτη 28/11/2023 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου οικ. Έτους 2024.

 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», και του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν.5043/223 - ΦΕΚ 91τ.Α’/13.4.2023, συγκαλείται η 24η/2023 Τακτική - Μικτή - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Tρίτη 28/11/2023 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

 2. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2024.

 4. Καθορισμός τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων κι μη χώρων, για το έτος 2024.

 5. Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλης και της ανακήρυξης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου σε Επίτιμο Δημότη.

 6. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, έτους 2023.

 7. Έγκριση της διάνοιξης υπόγειας διάβασης πεζών επί της οδού Απόλλωνος στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης για τη σύνδεση της Μαρίνας Βουλιαγμένης με τις παρακείμενες Τουριστικές Εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ.

 8. Έγκριση της Μελέτης ανάπλασης και ανάδειξης Ζώνης ΙΑ (περιοχή αποκατάστασης φυσικού τοπίου) του Λαιμού Βουλιαγμένης, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης, εκτός των περιφράξεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και της Μαρίνας.

 9. Έγκριση ή μη κοπής (35) δένδρων και φύτευση διπλάσιου αριθμού, εντός της έκτασης του ΑΣΤΕΡΑ και της Μαρίνας Βουλιαγμένης.

 10. Έγκριση της έναρξης εργασιών του έργου “Ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή” και παραχώρηση εκ νέου του χώρου για την εργοταξιακή εγκατάσταση και λειτουργιά του έργου.

 11. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης στο ΟΤ 52Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, της Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 12. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των οδών Φλέμινγκ και Περικλέους στην Δ.Ε. Βάρης στο πλαίσιο του έργου "Εφαρμογή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων".

 13. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Προόδου από την οδό Βουτυρά έως την οδό Απόλλωνος στην Δ.Ε. Βούλας στο πλαίσιο του έργου "Εφαρμογή κυκλοφορικών παρεμβάσεων”.

 14. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή, προσθήκη & αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό πολυχώρο διωρόφου κτηρίου της οδού Βας. Παύλου 51, Ο.Τ. 25 ΣΤΗ Δ.Ε. Βούλας».

 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Η/Μ εγκατάστασης αντλιοστασίου στο ΔΑΚ Βούλας».

 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ραμπών για τη σύνδεση προσβάσιμων διαδρομών ΑΜΕΑ».

 17. Αποδοχή μετατροπής της ατομικής επιχείρησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ του Ευριπίδη σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΕΚΑΤ», οριστικού αναδόχου του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων και κεντρικών αγωγών αποχέτευσης».

 18. Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη.

 19. Κατανομή ποσού 19.352,36 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Β.Β.Β (ΝΠΔΔ) που αφορά ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ) για τα σχολεία χρονικής περιόδου 30/8/2023 έως 1/11/2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 20. Παραχωρήσεις πολιτιστικών χώρων 2023-2024.

 21. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα EUROBANK AE για την ένταξη του Δήμου στο πιλοτικό έργο με τίτλο “Υλοποίηση πλατφόρμας για τις κατασχέσεις χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών ΟΤΑ εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων” και ορισμός εξουσιοδοτουμένων για την κίνηση του λογαριασμού.

 22. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του χώρου για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Τέχνης & Αναπαλαίωσης Επίπλων (ΚΤΑΕ) με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο σε συνέχεια της πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με κωδικό ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022- “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ” στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022”.

 23. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης μπροστά από το ορφανοτροφείο στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με την ΑΜΚΕ “Ο κόσμος του Πάρη”.

 25. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2022 στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου.

 26. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν 11 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 27. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 33 τομέας (ΟΑ ΜΟΝΟΣ) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 28. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 13α08 διαζώματος Μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 29. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1018 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 30. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0312 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 31. Έγκριση ή μη κοπής (3) τριών δέντρων (πεύκα) επί της οδού Λεωφ. Αθηνάς 1 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 32. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (πεύκα) στο πάρκο Άρεως - Σύμης - Καστελορίζου στην Δ.Ε. Βούλας.

 33. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) εντός οικοπέδου επί της οδού Νηρέως 45 στην Δ.Ε. Βούλας.

 34. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Σπύρου Λούη και Δεμέστιχα στην Δ.Ε. Βάρης.

 35. Έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) ξερών δένδρων (πεύκα) επί της οδού Βας. Κωνσταντίνου (έναντι του) 91 στην Δ.Ε. Βάρης.

 36. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (λέυλαντ) εντός οικοπέδου επί της οδού Ιπποκράτους 36 στην Δ.Ε. Βούλας.

 37. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (ευκάλυπτος) στην πλατεία μεταξύ των οδών Αύρας και Δάφνης στην Δ.Ε. Βούλας.

 38. Έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) δέντρων (λεύκες) και των τριών (3) ξερών δέντρων (μουριές) στην παραλία της Βάρκιζας στην Δ.Ε. Βάρης.

 39. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) επί των οδών Ι. Ράλλη 6 και Ι. Μεταξά 70 στην περιοχή Ευρυάλη της Δ.Ε. Βούλας.

 40. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) εντός του Δημοτικού Σχολείου Βουλιαγμένης.

 41. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκα) εντός οικοπέδου επί της οδού Ποσειδώνος 48 στην Δ.Ε. Βάρης.

 42. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 41 στην Δ.Ε Βούλας.

 43. Έγκριση εξωραϊσμού και φύτευσης κονοχρήστου χώρου στη συμβολή των οδών Μπέλες και Ιερολοχιτών, στη Δ.Ε. Βούλας.

 44. Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) δέντρων επί των οδών Διομήδους & Θησέως, στη Δ.Ε. Βάρης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η/2023 Τακτική - Eιδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, την 28η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91 τ.Α/13.4.2023. Παρακαλείσθε έως την Tρίτη 28/11/2023 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή.

 1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου, για το έτος 2020.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 20η/2023 Τακτική - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 21-11-2023 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(έκτακτη συνεδρίαση)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, συγκαλείται η 22η /2023 Έκτακτη - Διά Περιφοράς - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου ημέρα Tετάρτη με ώρα έναρξης στις 10:00 και λήξης στις 10:30 για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου για το έτος 2023.

 2. Έγκριση αθλητικής διοργάνωσης "Run the Lake Vouliagmeni" στο Δήμο μας.

 3. Έγκριση χρονικής επέκτασης της υπ΄ αριθμόν 48135/17-11-2022 σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, φρέσκου γάλακτος και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του” και αφορά στην Ομάδα ΣΤ (φρέσκο γάλα).

 4. Έγκριση τροποποίησης (επέκτασης) σύμβασης ήσσονος αξίας της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση υβριδικού χλοοτάπητα στο Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης και λοιπών εγκαταστάσεων”.

 5. Έγκριση τροποποίησης (επέκτασης) σύμβασης ήσσονος αξίας της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου”.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», και του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν.5043/223 - ΦΕΚ 91τ.Α’/13.4.2023, συγκαλείται η 21η/2023 Τακτική - Μικτή - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Δευτέρα 30/10/2023 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2023.

 2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

 3. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

 4. Έγκριση αποδέσμευσης εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων.

 5. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης της με αρ. 369/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 60202/25.9.2023(48597/10.10.2023Τ.Υ) Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισής της από Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 6. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αντιμετώπιση αιφνίδιας ξήρανσης δέντρων σε περιοχές του δήμου μας.

 7. Έγκριση της 2ης παράταση της σύμβασης με αρ. 23608/14.6.2022 με τίτλο “Τεχνικός έλεγχος των οχημάτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΚΤΕΟ).

 8. Έγκριση χρονικής επέκτασης της υπ΄αριθμ. 48/2022 αρ πρωτ. 46648/9.11.2022 σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των Νομικών Προσώπων του”η οποία αφορά την ΟΜΑΔΑ Β’ (οπωροπωλείου).

 9. Έγκριση χρονικής επέκτασης της υπ΄ αριθμ. 48/2022 αρ. πρωτ. 46650/9.11.2022 σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των Νομικών Προσώπων του” η οποία αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ Ά’ (είδη παντοπωλείου), Γ΄ (κατεψυγμένα είδη) & Ε’ (ελαιόλαδο).

 10. Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο “Φυτοτεχνική Ανάπλαση Πλατειών, Πάρκων και κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού αυτών.

 11. Έγκριση της 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας”.

 12. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου Κατασκευή πεζοδρομίων”.

 13. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου Δημοτική οδοποιία”.

 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Συντήρηση σχολικών κτηρίων 2021-2022-2023”.

 15. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - (τακτοποιητικός) του έργου “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

 16. Έγκριση του 1ο ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης – περιτοίχισης & Διαμόρφωσης στο νεκροταφείο Βουλιαγμένης”.

 17. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Κατασκευή μονώσεων δωμάτων”.

 18. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων”.

 19. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.

 20. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου και τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών αποχέτευσης”.

 21. Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Βάρης εκδήλωση αφιέρωμα για τα “40 χρόνια του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης”.

 22. Καθορισμός αποζημίωσης αιρετών.

 23. Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022, του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”.

 24. Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022, του “Α.Ο. ΦΟΙΒΟΣ Βάρης”.

 25. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (εταιρ. Ιωάννης Κολλιόπουλος – Ευστάθιος Βαρελάς και Συνεργάτες).

 26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), Δημοτικό Φόρο (Δ.Τ.) και Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ.).

 27. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προσαυξήσεων των οφειλών της εταιρείας Νιρβάνα Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

 28. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1401 Διαζώματος άνω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 29. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 1202 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 30. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1103 Διαζώματος άνω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 31. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 4 διαζώματος άνω οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 32. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 39Β οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 33. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν10 (Κατηγορίας Α’) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 34. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 23, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 35. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αύρας και Δάφνης στην Δ.Ε. Βούλας.

 36. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) εκτός περιγράμματος κάλυψης και υπογείων επί της οδού Αγ. Λαύρας 3, της Δ.Ε. Βάρης.

 37. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ξερών δένδρων (πεύκων) εντός οικοπέδου επί της οδού Ήρας 1, στην Δ.Ε. Βάρης.

 38. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (μαύρη πεύκη) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βας. Παύλου 142, στην Δ.Ε. Βούλας.

 39. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Αμαρυλλίδος 9, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 40. Έγκριση ή μη κοπής έξι (6) δένδρων (ελαιόδεντρα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σπετσών 64-66, στην Δ.Ε. Βούλας.

 41. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Ευρυδίκης και Διομήδους 1, στην Δ.Ε. Βάρης.

 42. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Δημητρακοπούλου 63, στην Δ.Ε. Βούλας.

 43. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μεταναστών, στην Δ.Ε. Βάρης.

 44. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στην πλατεία Κρόνου, στην Δ.Ε. Βούλας.

 45. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Ωκεανίδων 3, στην Δ.Ε. Βάρης.

 46. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) επί των οδών Μεταξά 32 και Παπαρηγοπούλου, της Δ.Ε. Βούλας.

 47. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Διονύσου 1, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 48. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πρεβέζης 6, στην Δ.Ε. Βούλας.

 49. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (λεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βασ. Γεωργίου 4, στην Δ.Ε. Βούλας.

 50. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (αλμυρίκι) σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου στη συμβολή των οδών Αγ. Παντελεήμονος κ΄ Ορφέως, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 51. Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λητούς 17, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 52. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) επί της οδού Δημοκρατίας 25, της Δ.Ε. Βούλας.

 53. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) επί των οδών Παπάγου 46 και Πόρου 2, της Δ.Ε. Βούλας.

 54. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) επί της Λεωφ. Βας. Παύλου 60, της Δ.Ε. Βούλας.

 55. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) επί της Λεωφ. Ευελπίδων 22, της Δ.Ε. Βάρης.

 56. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) δένδρων (πεύκα) επί της οδού Ήρας 10-12 και Θαλείας, της Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 57. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) δένδρων (οπωροφόρα) επί της οδού Κεφαλληνίας 13, της Δ.Ε. Βούλας.

 58. Έγκρισή ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (πεύκα) σε δασική έκταση έναντι της οδού Διονύσου 1, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 59. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (πεύκα) στην πλατεία Άγγελου Αποστολάτου, στην Δ.Ε. Βούλας.

 60. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Νηρέως 11, στην Δ.Ε. Βούλας.

 61. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ωκεανίδων 1, στην Δ.Ε. Βάρης.

 62. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (γκόλντεν κρεστ) στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Σοφοκλέους 8, στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ