22.09.2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΜΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ή/ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Πελάτες - Γ.Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΕΤΕ

ΚΔΗΦ «Η Παμμακάριστος»: 4η Τροποποίηση Ανοικτής Πρόσκλησης της Πράξης με MIS 5002641

Με την υπ' αρ. πρωτ. 3992/18-4-2017 απόφαση ένταξης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο ΠΕΠ Αττικής η Πράξη με τίτλο «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»». Η πράξη αφορά στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 75 ωφελούμενους για χρονικό διάστημα 6 ετών.

Το Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» δημοσιεύει την 4η τροποποίηση της Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την κατάρτιση λίστας επιλαχόντων υποψήφιων που θα κληθούν, σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των 75 συνολικά υφιστάμενων ωφελούμενων της Δομής, να καλύψουν την κενή θέση. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων είναι εφικτή έως και την (ημέρα) 24/09/2021.

 

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.