Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 10 Τ.Μ. ΣΤΟ ΜΟΛΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 'ΕΝ ΠΛΩ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-