13.03.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 5/2020
1ο Θέμα Η.Δ.
Τροποποίηση εγκεκριμένου Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συμπλήρωση της με αρ. 464/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 6/2020
2ο Θέμα Η.Δ.
Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος του κοιμητηρίου στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 7/2020
3ο Θέμα Η.Δ.
Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.