Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
14.01.2019

Πρόσκληση της 1ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (21.1.2019)

Rate this item
(0 votes)

σχετικό αρχείο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 21η Iανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου.

       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

      Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                           ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

                                                                                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 22.1.2019 και ώρα 12:00).