Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
28.11.2019

Πρόσκληση της 3ης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (9.11.2019)

Rate this item
(0 votes)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/18, του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 και του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ., σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 3η Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 9η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του έργου κατασκευής πεζογέφυρας στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 10.12.2019 και ώρα 18:00).

Για περαιτέρω πληροφορίες λόγω μεγάλου όγκου εισηγήσεως, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία (Γραμματεία Δ.Ε.Δ.) για ενημέρωσή σας.