Συμβαίνουν στην πόλη μας

Feb
24

24.02.2019

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την    21η  Φεβρουαρίου  , ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Απόψεις για την έκδοση νέας απόφασης που αφορά την «Διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών χωρίς άδεια λειτουργίας στους Δήμους και Κοινότητες της Περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής».

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 02/2019
1ο Θέμα Η.Δ.
Τροποποίηση θέσεων ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 03/2019
2ο Θέμα Η.Δ.
Περί συμπληρώσεως του άρθρου 44 του ισχύοντος εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων των Δ.Ε Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 4η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση θέσεων ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Ε Βούλας.

2.Περί συμπληρώσεως του άρθρου 44 του ισχύοντος εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων των Δ.Ε Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή

σχετικό αρχείο

Αριθ. Απόφασης: 01/2019
1ο Θέμα Η.Δ.
Γνωμοδότηση επί της Β΄Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου.

σχετικο αρχειο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 16η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου.

Η Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή

                                       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την    17η  Ιανουαρίου  , ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 08:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

«Γνωμοδότηση της Β΄Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την    17η  Δεκεμβρίου  , ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

«Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ”».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 8Η , 9Η ,10Η   έτους 2018».

ΘΕΜΑ 3Ο

  «Λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία και ευταξία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης για το χρονικό διάστημα από 15/12/2017 μέχρι 15/12/2018».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

Page 1 of 33