Σχετικά Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 240/2018Θέμα 1ο Eκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα σχετικά με το Μακεδονικό ζήτημα. Αριθ. Απόφασης: 241/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΑπόφαση – Ψήφισμα σχετικά με την μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου ΟΑΣΑ – Ο.ΣΥ Ελληνικού. Αριθ. Απόφασης: 242/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου. Αριθ. Απόφασης: 243/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση της υπ. αρ. 210/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου…
Σχετικά αρχεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 16η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Ψήφισμα σχετικά με την ονοματοδοσία…
Σχετικά αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 25η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση – Ψήφισμα σχετικά με…
Σχετικά Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 208/2018Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα καταγγελίας της επίθεσης εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Αριθ. Απόφασης: 209/2018Θέμα 2ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση των όρων για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: “Διαμόρφωση Αύλειων Χώρων Σχολικών Μονάδων Δήμου Β.Β.Β με τη Περιφέρεια Αττικής β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και Γ) ορισμό εκπροσώπων (τακτικό και αναπληρωματικό)…
Σχετικά Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 234/2018Θέμα 27ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕπιστροφή ποσού, λόγω λανθασμένης καταβολής του που αφορά οφειλή τέλους 0,5%, στην “Ι. και Μ. ΤΡΑΥΛΟΣ Ο.Ε.”.
Page 1 of 91