σχετικά αρχεία Αριθ. Απόφασης: 460/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 461/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 462/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 463/2018Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΚαθορισμός Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2019. Αριθ. Απόφασης: 464/2018Θέμα 5ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση…
σχετικά αρχεία Αριθ. Απόφασης: 474/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΣύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την ολοκλήρωση της μετάταξης του Αλτσατιανού Ευάγγελου. Αριθ. Απόφασης: 475/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2018-2019. Αριθ. Απόφασης: 476/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ…
σχετικό αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 26η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας…
Σχετικό αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η/2018 Δημόσια – Ειδική - Ανοιχτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, την 19η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι…
Σχετικό Αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 19η Noεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.…
Page 1 of 94