Αδειες και Αδειοδοτήσεις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Γραφείο Προσφυγών, 213 2020 088
Διαφήμιση, 213 2020 088
Διοικητικά Πρόστιμα, 213 2020 088
Κοινόχρηστοι Χώροι, 213 2020 068
ΚΟΚ - Κλήσεις, 213 2020 042, 213 2020 087, 213 2020 088
Λιμάνι, 213 2020 068
Μισθώματα - Παραχωρήσεις, 213 2020 012
Τέλος Διανομής Παρεπιδημούντων & Τέλος Εκδιδόμενων Λογαριασμών, 213 2020 012, 213 2020 088, 213 2020 073

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τηλ. επικοινωνίας 213 2020 030
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr