Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής μελετών βάσει της από 20/09/2017 δημοσιευθείσας «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», οι οποίες (εκτάσεις) παραχωρήθηκαν έναντι ανταλλάγματος, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ ΑΕ) προς το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, παρατείνεται  μέχρι την Παρασκευή 22/12/2017.