Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής μελετών βάσει της από 20/09/2017 δημοσιευθείσας «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», οι οποίες (εκτάσεις) παραχωρήθηκαν έναντι ανταλλάγματος, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ ΑΕ) προς το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, παρατείνεται  μέχρι την Παρασκευή 22/12/2017.

 

Αρ. Απόφασης : 135/11.4.2017 Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 (κατά δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα)

  

Α/Α

ONOMA

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

1134/16-1-2017

Α.με.Α.

2

ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

1530/18-1-2017

Α.με.Α.

3

ΣΥΡΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2425/24-01-2017

Α.με.Α.

4

ΜΠΙΛΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

4060/3-2-2017

Α.με.Α.

5

ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3873/2-2-2017

Α.με.Α.

6

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4706/09-02-2017

Α.με.Α.

7

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

1124/16-1-2017

Α.με.Α.

8

ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1590/18-1-2017

Α.με.Α.

9

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ

3853/2-2-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

10

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4811/09-02-2017

Α.με.Α.

11

ΖΩΤΟΣ ΙΑΣΩΝ

5097/10-02-2017

Α.με.Α.

12

ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4637/08-02-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

13

ΚΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

3440/31-1-2017

Α.με.Α.

14

ΧΡΥΣΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΥΝΩΝΔΑΣ

2013/20-1-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

15

ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4781/09-02-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

16

ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1182/16-1-2017

Α.με.Α.

17

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1132/16-1-2017

Α.με.Α.

18

ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

3925/2-2-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

19

ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

2944/27-1-2017

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

 

 Παραχώρηση των τριών (3) θέσεων περιπτέρων στους παρακάτω δικαιούχους όπως αυτοί πρόεκυψαν από την κλήρωση που διεξήχθη ανάμεσα στους υποψηφίους που πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με την υπ΄αρ. 72/2-1-2017 προκήρυξη.

  1) Μυστίλογλου Ιωάννης του Θεοδώρου( υπ΄αρ.πρωτ. 153018-1-2017 αίτηση)

 2) Μαντούβαλος Ηλίας του Μιχαήλ ( υπ΄αρ.πρωτ. 1124/16-1-2017 αίτηση)

 3) Χαντζάρας Παναγιώτης του Παρασκευά (υπ΄αρ.πρωτ. 3873/2-2-2017 αίτηση)