Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Σχετικό Αρχείο Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2017 και 2018. Έγκριση για αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στον χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα ΟΤ Γ111, Γ156 στην οδό Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης). Υποβολή παραίτησης από την θέση του…
Σχετικό Αρχείο Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Δημοτικών και Περιφερειακών Παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 129/2019Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΕπικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 129/2014 απόφασης του Δ.Σ. Αριθ. Απόφασης: 130/2019Θέμα 2ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςEξειδίκευση πίστωσης του κωδικού “Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων” για τις εκδηλώσεις με τίτλο: Α) “Διοργάνωση εκδήλωσης ανακήρυξης ως επίτιμου δημότη της Ελένης Γλυκατζή - Αρβελέρ”, Β) Διοργάνωση εκδήλωσης - ημερίδας επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κέντρου κοινότητας του Δήμου. Αριθ. Απόφασης:…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2019. Παραχώρηση προς χρήση στον Ο.Α.Π.Π.Α. του κτιρίου του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Βάρης, στη Μηλαδέζα. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και Σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες. Προγραμματισμός –…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 139/2019Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας γα την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (CROWDFUNDING) στο πλαίσιο του έργου PRODESA”. Αριθ. Απόφασης: 140/2019Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση μελέτης Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου κατά μήκος της Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης – Κορωπίου) στη Δ.Ε. Βάρης. Αριθ. Απόφασης: 141/2019Θέμα…
Page 1 of 98